REKISTERISELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Aallon Leipomo Oy

Vanha Vaasantie 6

33470 Ylöjärvi

puh. 03 3125 2200

2. REKISTERIN NIMI

Aallon Leipomo Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Aallon Leipomo Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen viestintä myös sähköisiä välineitä hyödyntäen. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.

Aallon Leipomon markkinointi- tai asiakasrekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus koska tahansa pyytää tietojensa poistoa tai markkinointiviestinnän päättämistä.

Aallon Leipomo käyttää markkinointi- ja asiakasviestinnässään vain sellaisten yhteistyökumppaneiden palveluita, jotka ovat omalta osaltaan sitoutuneet EU:n lainsäädääntöön ja GDPR-vaatimuksiin.

4. JULKISET VERKKOPALVELUT JA TIETOLÄHTEET

Aallon Leipomo käyttää erilaisia julkisia verkkopalveluita, joiden avulla käyttäjistä kerätään tietoa ja hänet voidaan tunnistaa. Kerätyn tiedon perusteella käyttäjälle voidaan kohdistaa räätälöityä sisältöä.

Verkkopalveluita ja tietolähteitä ovat verkkosivumme (aallonleipomo.fi) sekä sosiaalisen median tilimme Facebookissa ja Instagramissa.

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies), jotka mahdollistavat yksilöityjen tunnistetietojen keräämisen kävijäliikenteestä ja yksittäisistä käyttäjistä. Evästeet eivät aiheuta haittaa käyttäjän päätelaitteelle tai verkkoyhteyteen, vaan niiden avulla pyritään vain ja ainoastaan keräämään käyttäjätietoja. Evästeiden käytön voi kuitenkin halutessaan estää internet-selaimen asetuksista.

Rekisteriin on mahdollista koostaa tietoa myös taloushallinnon järjestelmistämme ja yleisesti saatavilla olevista internet lähteistä. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Nimi
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kotipaikkakunta
 • Muut yhteystiedot, kuten osoitetiedot
 • Rekisteröidyn itsensä tuottamat sisällöt, esimerkiksi osallistumiset arvontoihin
 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • Asiakkaan meille mahdollisesti toimittamat, tilaukseen liittyvät muut tiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Rekisteröidyn päätelaitteen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla käsiteltävät tiedot

Aallon Leipomo käyttää sivustollaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

Käyttäjistä ei erikseen tallenneta sellaista yksilöityä tietoa, joka ei asiakassuhteen ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi ole tarpeellista.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisteriin koottuja henkilötietoja käsittelevät nimetyt Aallon Leipomon työntekijät sekä alihankkijat/yhteistyökumppanit. Alihankkijoilla ja yhteistyökumppaneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä suurimmalta osin esimerkiksi ICT-kumppaneita, joilla on pääsy järjestelmiimme ja sitä kautta myös henkilötietorekisteriin. Tarvittaessa henkilötietoihin pääsevät kumppanit voidaan pyynnöstä yksilöidä.

Henkilötietojen käsittely on rajattua ja henkilötietojen käsittelijä tai kukaan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa käyttää tai tarkastella henkilötietoja muutoin, kuin rekisterinpitäjä on ohjeistanut, poislukien esimerkiksi viranomaisyhteistyöt.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia tietojen luovutuksia. 

8. TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyydettäessä asiakkaalla/käyttäjällä on myös oikeus tarkastella hänestä tallennettuja tietoja Aallon Leipomon tietojärjestelmissä.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikka-kumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Käytämme markkinointi- ja asiakasviestinnässään vain sellaisten yhteistyökumppaneiden palveluita, jotka ovat omalta osaltaan sitoutuneet EU:n lainsäädäntöön ja GDPR-vaatimuksiin.

10. KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.